Boerderij

In 1947 zijn onze vader G.W. (Gait) voor ’t Hekke en moeder A.M. (Bertha) voor ’t Hekke – Weijermars na hun huwelijk gaan wonen op de boerderij aan de Veldweg in Windesheim. In 1950 is de boerderij getroffen door de bliksem en daardoor is het de woonboerderij tot de grond toe afgebrand. Het gezin met twee kleine kinderen moest toen tijdelijk gaan wonen in de molenaarswoning ook aan Veldweg in Windesheim.

Citaat uit boek: WINDESHEIM, Studies over een Sallands dorp bij de IJssel
“01-06-1950
[…] de nieuwgebouwde molenaarswoning aan de Veldweg ter beschikking is gesteld aan veehouder G.W. voor ’t Hekke, wiens huis in Windesheim onlangs door het hemelvuur getroffen en vernield werd.”

In 1989 is de boerderij verkocht nadat onze vader is overleden aan het begin van dat jaar en moeder alleen op de boerderij achter bleef.

Foto’s van de boerderij